Spółka Mirbudu złożyła najkorzystniejszą ofertę na prace na DW nr 255Warszawa, 08.05.2018 (ISBnews) - Oferta złożona przez PBDiM Kobylarnia, spółkę zależną Mirbudu, na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno została wybrana jako najkorzystniejsza, poinformowała spółka. Wartość oferty wynosi 15,9 mln zł brutto, podano także.

"Emitent powziął informację, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 'Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość – Strzelno od km 0+005 do km 21+910 Etap I – Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2215 km' jako najkorzystniejsza została wybrana oferta PBDiM Kobylarnia" - czytamy w komunikacie.

Oferta spełniła wszystkie wymagania określone przez zamawiającego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) i uzyskała najwyższą liczbę punktów, dodano.

"Wartość oferty: 15 898 331,54 zł brutto" - czytamy dalej.

Mirbud S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. W 2016 r. miał 773 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)