Zysk netto CEZ wyniósł 7,12 mld CZK, EBITDA 17,5 mld CZK w I kw. 2018 r.Warszawa, 10.05.2018 (ISBnews) - CEZ odnotował 7 121 mln CZK skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 8 569 mln CZK zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 10 400 mln CZK wobec 11 700 mln CZK zysku rok wcześniej. EBITDA sięgnęła 17 500 mln CZK wobec 19 000 mln CZK.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 45 402 mln CZK w I kw. 2018 r. wobec 52 822 mln CZK rok wcześniej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły 3 100 mln CZK wobec 4 300 mln CZK rok wcześniej.

Grupa CEZ posiada aktywa w kilkunastu krajach regionu, m.in. w Polsce, Rumunii, Bułgarii i Turcji. Od 2006 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)