Stopa repo została podwyższona do 12,0 proc. z 11,0 proc. - podał Bank Rossiji.