"Wpłaty na akcje serii K zostały dokonane na każdą akcję w kwocie, która stanowi 25% ceny emisyjnej, co jest zgodne z postanowieniami uchwały zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego z dnia 13 stycznia 2009 roku" - czytamy w komunikacie.

Spółka podała, że w wyniku oferty pozyskała dotychczas środki brutto w wysokości 1.498.030 złotych.

W poniedziałek ok godziny 10. akcja Petrolinvestu kosztowała 44,60 zł, po spadku o 3,67%.