Elzab miał 0,8 mln zł straty netto, 0,28 mln zł zysku EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Elzab odnotował 0,8 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 0,28 mln zł wobec 71 tys. zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 21,05 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 20,04 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 76 tys. zł wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej.

Elzab to producent urządzeń elektronicznych, jak m.in. kasy fiskalne. Największym akcjonariuszem spółki jest Comp (ponad 75% akcji). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)