Skarbiec miał 6 mln zł zysku netto, EBIT 7,3 mln zł w III kw. r.fin. 2017: 2018


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Skarbiec Holding odnotował 6 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. roku finansowego 2017/2018 (tj. styczeń-marzec 2018) wobec 8,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 7,32 mln zł wobec 10,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 27,4 mln zł w III kw. 2017/2018 wobec 31,13 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. r.fin. 2017/2018 spółka miała 16,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 21,37 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 75,63 mln zł w porównaniu z 78,07 mln zł rok wcześniej.
"Skonsolidowane przychody Skarbiec Holding w I kw. 2018 z tytułu opłaty stałej za zarządzanie funduszami wzrosły o 16% i wyniosły 20,7 mln zł (wobec 17,8 mln zł w I kw. 2017). Przychody z tytułu opłaty zmiennej (success fee) wyniosły w tym okresie 5,7 mln zł wobec 10,9 mln zł przed rokiem i wygenerowane zostały w 8 funduszach z portfela Skarbiec TFI. W całym okresie I-III kw. roku obrotowego 2017/2018 przychody z tytułu opłaty zmiennej wyniosły 12,2 mln zł (wobec 21,1 mln zł w poprzednim, analogicznym okresie), a przychody z tytułu opłaty stałej wyniosły w sumie 59,6 mln zł (wobec 50,1 mln zł w I-III kw. 2016/2017)" - czytamy w komunikacie.
"Za nami kolejny udany kwartał pomimo wymagającej sytuacji na rynkach. Wyniki finansowe są zgodne z naszymi oczekiwaniami i konsensusem rynkowym. Cieszy nasz dwucyfrowy wzrost przychodów z opłaty stałej. Jeśli chodzi o opłatę zmienną - w samym III kw. 2017/2018 pobraliśmy 5,7 mln zł, co także uznajemy za bardzo dobry wynik. Kwartał zakończyliśmy rekordowym poziomem blisko 4,3 mld zł aktywów w funduszach detalicznych i napływami na poziomie 284 mln zł, co pokazuje, że oferta Skarbca dobrze wpisuje się w obecną sytuację rynkową i potrzeby klientów. Na koniec marca br. 21 naszych funduszy znalazło się w pierwszym i drugim kwartylu pod względem stopy zwrotu od początku roku" - powiedział prezes Bartosz Józefiak, cytowany w komunikacie.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2017/2018 wyniósł 3,97 mln zł wobec 3,39 mln zł zysku rok wcześniej.
Akcje spółki Skarbiec Holding zadebiutowały na GPW w listopadzie 2014 r. Największymi akcjonariuszami spółki Skarbiec Holding S.A. są: Murapol S.A. (32,99%), MetLife OFE (7,32%), NN OFE (5%).
(ISBnews)