Ulma miało 9,31 mln zł zysku netto, 19,22 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2018 rWarszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Ulma Construccion Polska odnotowało 9,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 0,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,25 mln zł wobec 1,1 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: 19,22 mln zł wobec 12,92 mln zł rok wcześniej.

"W okresie I kwartału 2018 roku grupa kapitałowa zanotowała wzrost EBITDA w ujęciu absolutnym o 6 294 tys. zł w stosunku do poziomu osiągniętego w okresie I kwartału 2017 r., powodując wzrost wskaźnika EBITDA wyrażonego jako procent do sprzedaży o 6,72 punktu procentowego. Przyczyniły się do tego sprzyjające otoczenie rynkowe w Polsce, o którym mowa na wstępie, zdynamizowanie aktywności gospodarczej na Ukrainie, jak również konsekwentna polityka zarządu w zakresie kontroli kosztów działalności spółce 'matce' oraz w spółkach zależnych grupy kapitałowej" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 49,75 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 40,49 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 8,58 mln zł wobec 1,13 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)