Nextbike miał 3,09 mln zł straty netto, -0,9 mln zł EBITDA w I kw. 2018 r.


Warszawa, 16.05.2018 (ISBnews) - Nextbike odnotował 3,09 mln zł straty netto w I kw. 2018 r. wobec 0,65 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
Strata operacyjna wyniosła 3,33 mln zł wobec 0,61 mln zł straty rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio: -0,9 mln zł wobec 0,36 mln zł rok wcześniej.
Przychody ze sprzedaży sięgnęły 5,79 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 4,28 mln zł rok wcześniej.
"Z uwagi na nieistotną wartość wyników finansowych spółek zależnych, Nextbike Polska nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego. W przypadku objęcia spółek zależnych konsolidacją, skonsolidowany wynik EBITDA wyniósłby w omawianym okresie -0,9 mln PLN wobec 0,3 mln PLN w I kw. 2017 . Wartość przychodów w przypadku konsolidacji spółek zależnych pozostałaby na niezmienionym poziomie. Dla ułatwienia porównywalności wyników finansowych i analizy trendów spółka prezentuje dane znormalizowane, uwzględniające równomierną alokację zarówno skumulowanych przychodów jak i marży ze zrealizowanych dostaw w poszczególnych latach kontraktu (Nextbike Polska zawiera dwa typy umów z jednostkami samorządu terytorialnego: w których przychody i marża z kontraktu rozpoznawane są liniowo w okresie kontraktu oraz o dostawę – gdzie przychody i marża) z rozpoznawane są w okresie dostawy)" - czytamy w komunikacie.
Znormalizowane skonsolidowane przychody za I kw. 2018 wynoszą 11,8 mln zł (wobec 9,2 mln zł w I kw. 2017), a skonsolidowana EBITDA -1,2 mln zł wobec -0,1 mln zł rok wcześniej.
"W I kw. 2018 spółka zanotowała wzrost przychodów z działalności, należy jednak brać pod uwagę, że jest to okres o sezonowo najniższych przychodach i najniższym wyniku EBITDA na tle pozostałych kwartałów roku obrotowego. Spółka intensywnie się rozwija, bierze udział w nowych przetargach, pracuje nad nowymi technologiami. Wraz ze zwiększeniem liczby rowerów, a co za tym idzie kosztów ich serwisu, zużycia części - zwiększyły się koszty operacyjne ponoszone w kwartale poprzedzającym uruchomienie nowego, rekordowego pod względem floty Nextbike Polska, sezonu" - powiedziałl prezes Tomasz Wojtkiewicz, cytowany w komunikacie.
"Duża część zwiększonych wydatków to koszty związane z ponownym uruchomieniem systemów, podniesieniem jakości usług i kontynuacją rozbudowy struktur do rozmiarów niezbędnych do jak najlepszej obsługi dynamicznie zwiększającej się z roku na rok liczby rowerów w naszej flocie. Jednocześnie pierwszy kwartał był dla nas okresem intensywnych prac nad pozyskaniem nowych zamówień, czego efektem dołożenie do floty kolejnych 5,6 tys. rowerów w przetargach, w których złożyliśmy najlepszą lub jedyną ofertę" - dodał prezes.
Liczba rowerów w systemach uruchomionych na dzień 31 marca 2018 r. wyniosła 12,4 tys. i była o 35% wyższa niż rok wcześniej.
"Wzrost ten wynika z pozyskanych kontraktów oraz rozbudowy systemów rowerów miejskich w ramach już zawartych umów. Na dzień publikacji raportu za I kw. 2018, czyli 15 maja br., flota Nextbike Polska, uwzględniająca przetargi, w których spółka złożyła jedyną lub najlepszą ofertę, oraz podpisane już kontrakty na systemy, które będą dopiero uruchomione, sięga 20 tys. rowerów" - czytamy dalej w komunikacie.
Wśród nich - uwzględniając liczbę rowerów przewidzianą do dostarczenia w sezonie 2018 – jest przetarg na System Roweru Metropolitalnego w Trójmieście. 19 marca 2018 r ogłoszony został przetarg na wybór dostawcy i operatora najnowocześniejszego, a zarazem największego, pod względem obszaru działania, systemu rowerów miejskich w Polsce, obejmującego 14 gmin. Jest to system czwartej generacji, tzn. rowery mogą funkcjonować niezależnie od stacji postojowych, podano także.
"Nextbike Polska zobowiązał się do dostarczenia w sumie w trakcie trwania umowy 4 080 tys. rowerów, wszystkich elektrycznych, za kwotę nieco ponad 40 mln zł brutto i tym samym złożył najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu. Przetarg czeka na rozstrzygnięcie. Na rozstrzygniecie czeka także m.in. Rowerowe Łódzkie – projekt, w którym także Nextbike Polska złożył najlepszą ofertę. To pierwszy w Polsce regionalny system bikesharingowy składający się z systemu wypożyczalni przy stacjach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz w najważniejszych punktach obsługiwanych przez nią miejscowości. Zaplanowany jest na ok 1 tys. rowerów w 10 miastach. Wartość projektu to 24 mln zł brutto" - wymieniono dalej w materiale.
Nextbike Polska jest numerem jeden na polskim rynku miejskich systemów rowerowych pod względem liczby rowerów (80% udziału w rynku). Spółka jest operatorem systemów rowerów miejskich w kilkudziesięciu miastach i miejscowościach w Polsce, m.in. w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Spółka jest notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2017 r.
(ISBnews)