"Akcje serii V zostały objęte przez 11 uprawnionych inwestorów (zgodnie z definicją w uchwale emisyjnej). Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 300 744 260 zł" - czytamy w raporcie.

W ramach subskrypcji prywatnej objęto 30 074 426 akcji serii V, zaś cena emisyjna jednej akcji wyniosła 10 zł.

Proces budowania księgi popytu został rozpoczęty 26 marca i zakończył się 27 kwietnia 2018 r., natomiast umowy objęcia akcji serii V zostały zawarte 15 maja 2018 r. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą wyniosła 40 000 000 akcji.

W połowie lutego 2017 r. akcjonariusze BOŚ zdecydowali o emisji do 40 mln sztuk nowych akcji bez prawa poboru.

Pod koniec marca Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - główny akcjonariusz BOŚ Banku - zadeklarował przeznaczenie kwoty 210 mln zł na podwyższenie kapitału banku w ramach oferty prywatnej do 40 000 000 akcji serii V bez prawa poboru.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)