Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Getin Noble Bank odnotował 47,74 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 96,55 mln zł straty rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 296,91 mln zł wobec 328,81 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 35,42 mln zł wobec 39,02 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 58,42 mld zł na koniec I kw. 2018 r. wobec 59,84 mld na koniec 2017 r.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2018 r. wyniosła 17,55 mln zł wobec 66,35 mln zł straty rok wcześniej.
Na koniec marca br. współczynnik kapitału Tier 1 wynosił 9,4% wobec 9,6% na koniec 2017 r., zaś łączny współczynnik kapitałowy - odpowiednio: 12,3% wobec 12,6%.
Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
(ISBnews)