Skarbiec: Potencjał dywidendowy wynosi 29,1 mln zł na koniec I kwartału 2018 r.


Warszawa, 17.05.2018 (ISBnews) - Potencjał dywidendowy Skarbiec Holding z wyniku finansowego na koniec I kwartału 2018 r. (po trzech kwartałach roku finansowego spółki) wynosi 29,1 mln zł, poinformowała prezes Ewa Radkowska-Świętoń.
"Nasz potencjał dywidendowy to obecnie 29,1 mln zł. Prawdopodobnie wypłacimy dywidendę, ale to zawsze decyzja walnego lub pojawienia się czegoś niespodziewanego. Jednak nie zakładamy odejścia od naszej polityki dywidendowej, czyli dążenia do wypłaty do 100% jednostkowego zysku Skarbiec Holding " - powiedziała Radkowska-Świętoń podczas spotkania z dziennikarzami.
W październiku ub.r. walne uchwaliło wypłatę 17,9 mln zł na dywidendę, co dawało 2,62 zł na akcję.
Skarbiec Holding oczekuje utrzymania się zwiększonej zmienności na giełdach. TFI ocenia, że optymizmem mogą napawać bardzo dobre wyniki finansowe spółek amerykańskich. Jednak w Polsce zainteresowanie klientów pozostaje skupione na produktach bezpiecznych (w przypadku TFI jest to produkt Skarbiec Kasa).
Skarbiec zapowiada kontynuację wzmacniania nowych kanałów dystrybucji (szczególnie wśród niezależnych pośredników, korporacji i UFK).
Według stanu na 30 kwietnia 2018 r., Skarbiec TFI S.A. zarządzał 39 funduszami i subfunduszami skierowanymi do szerokiego grona inwestorów (w tym trzema funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi w likwidacji), a także 10 funduszami dedykowanymi (w tym jednym funduszem w likwidacji).
Skarbiec Holding to grupa zarządzająca funduszami inwestycyjnymi (fundusze inwestycyjne otwarte, specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte) oraz świadcząca usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych na zlecenie. Skarbiec Holding jest akcjonariuszem Skarbiec TFI, które powstało w 1997 r.
(ISBnews)