Famur miał 32,79 mln zł zysku netto, 52,47 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Famur odnotował 32,79 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 36,78 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 52,47 mln zł wobec 41,37 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 501,53 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 226,26 mln zł rok wcześniej.

"Grupa Famur po pierwszych 3 miesiącach 2018 roku odnotowała prawie 96 mln zł skonsolidowanego zysku brutto ze sprzedaży, co dawało
19,3% rentowność, w porównaniu z rentownością brutto ze sprzedaży 28,4% osiągniętego po 3 miesiącach 2017 roku, w którym skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł ponad 64 mln zł.
Rentowność operacyjna na poziomie 10,5% osiągnięta po I kwartale 2018 r. narastająco była niższa niż w analogicznym okresie 2017r. kiedy wyniosła 18,3%, dodano.
"Spadek rentowności wiązał się z kilkoma czynnikami, w tym głównie stopniowym wzrostem kosztów materiałowych (głównie wyrobów hutniczych m.in. stali, odlewów i odkuwek) oraz kosztów pracy i usług obcych w okresie od drugiego półrocza 2017 roku,których grupa nie była w stanie w krótkim okresie uwzględnić w cenach podpisanych już kontraktów. Realizowane w I kwartale 2018 roku kontrakty w większości pozyskiwane były przez grupę w trakcie całego roku 2017 na bazie ofert , których ceny nie uwzględniały dynamicznego wzrostu bazy kosztowej którego eskalacja następowała od II kwartału 2017. Jednocześnie należy zauważyć, ze w I kwartale roku 2017 grupa zrealizowała najlepsze wyniki w całym roku 2017, a miks realizowanych w tym kwartale kontraktów odznaczał się wysoką rentownością. Ponadto, w stosunku do IV kwartału 2017 roku, marże uległy znacznej poprawie: marża brutto ze sprzedaży w IV kwartale 2017 r. wyniosła 15,4% podczas gdy w I kwartale 2018 r. wzrosła do 19,3% odzwierciedlając dodatnią dynamikę wzrostu rentowności w roku 2018" - czytamy dalej.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I kw. 2018 r. wyniósł 23,22 mln zł wobec 28,78 mln zł zysku rok wcześniej.

Famur jest producentem maszyn stosowanych w górnictwie. Koncentruje się na produkcji wysokowydajnych maszyn wyposażonych w zaawansowane informatyczne systemy sterowania i nadzoru. Spółka od 2006 r. notowana jest na GPW.

(ISBnews)