Warszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - IMC odnotowało 8,23 mln USD skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 5,68 mln USD straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 7,41 mln USD wobec 3,11 mln USD straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 30,76 mln USD w I kw. 2018 r. wobec 36,99 mln USD rok wcześniej.
Spółka podała też w raporcie, że w ujęciu znormalizowanym strata netto wyniosła w I kw. 7,98 mln USD, strata operacyjna 6,99 mln USD, a EBITDA -3,75 mln USD.
IMC jest zintegrowaną grupą rolniczą działającą na terenie Ukrainy. Jej główne kierunki działalności to: produkcja płodów rolnych (kukurydza, pszenica, słonecznik, soja, ziemniaki), magazynowanie płodów rolnych oraz produkcja mleka.
(ISBnews)