Pekabex rozpoczął prace nad programem emisji obligacji do kwoty 80 mln złWarszawa, 18.05.2018 (ISBnews) - Pekabex zdecydował o rozpoczęciu prac nad ustanowieniem programu emisji obligacji o wartości do 80 mln zł. Emisja pierwszej serii obligacji może nastąpić w II kw. 2018 r., podała spółka.

"Celem ustanowienia programu jest zdywersyfikowanie źródeł finansowania dłużnego, wydłużenie terminów zapadalności długu i skorzystanie z obecnie relatywnie niskiego kosztu pozyskania finansowania" – czytamy w komunikacie.

Pekabex zawarł umowę zlecenia z Bankiem Pekao, na podstawie której zostanie przygotowana dokumentacja transakcyjna oraz opracowane zostaną szczegółowe zasady plasowania obligacji.

"W ramach programu spółka planuje przeprowadzać niepubliczne emisje obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o terminie zapadalności 4 lub 5-letnim do łącznej kwoty 80 000 000 zł. Obligacje będą emitowane na warunkach rynkowych a świadczenia z obligacji będą miały wyłącznie charakter pieniężny" – czytamy dalej.

Program zostanie ustanowiony poprzez zawarcie umowy programowej z Bankiem Pekao, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej.

"W ocenie zarządu ustanowienie programu oraz ewentualna emisja pierwszej serii obligacji w ramach programu może nastąpić jeszcze w drugim kwartale 2018 roku" – podano także.

Grupa Pekabex jest producentem prefabrykatów żelbetowych i sprężonych, które są wykorzystywane w wielu obszarach budownictwa. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r.

(ISBnews)