Atlas Estates 1,32 mln euro zysku netto, 3,27 mln euro EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 23.05.2018 (ISBnews) - Atlas Estates odnotował 1,32 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 3,45 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,27 mln euro wobec 0,89 mln euro zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody sięgnęły 15,04 mln euro w I kw. 2018 r. wobec 6,85 mln euro rok wcześniej.

"Po I kw. 2018 r. zysk po opodatkowaniu wyniósł 1,3 mln euro wobec zysku netto w wysokości 3,4 mln euro odnotowanego w analogicznym okresie poprzedniego roku. Na taką zmianę wyniku złożyły się przede wszystkim: - zmiany poziomu różnic kursowych z dodatnich w kwocie 2,9 mln euro w I kw. 2017 r. na ujemne w kwocie 0,4 mln euro w I kw. 2018 r., głównie w wyniku 5-proc. umocnienia kursu złotego względem euro w I kw. 2017 r. w porównaniu ze stosunkowo stabilnymi kursami walut krajowych w I kw. 2018 r., - zmiany na poziomie podatku dochodowego, tj. z uznania w wysokości 0,2 mln euro w I kw. 2017 r. na obciążenie podatkowe w kwocie 0,5 mln euro w I kw. 2018 r., wynikającej głównie ze zrealizowania zysku podatkowego na sprzedaży mieszkań, częściowo skompensowanej przez: - zysk brutto ze sprzedaży w wysokości 2,3 mln euro, o którym mowa powyżej, zrealizowany w związku z zakończeniem sprzedaży w ramach drugiego etapu inwestycji Apartamenty przy Krasińskiego w Warszawie" - napisał przewodniczący rady dyrektorów Mark Chasey w liście do akcjonariuszy.

Dodał, że mając na uwadze trwające ożywienie gospodarcze w Polsce, spółka koncentruje się m.in. na umacnianiu i powiększaniu swojego portfela nieruchomości, w tym na budowie kolejnych lokali mieszkalnych.

Atlas Estates Limited jest zarejestrowaną na wyspie Guernsey spółką inwestująca w nieruchomości w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2008 r.

(ISBnews)