TIM miał 2,41 mln zł zysku netto, 3,06 mln zł EBIT w I kw. 2018 r.Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - TIM odnotował 2,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2018 r. wobec 1,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 3,06 mln zł wobec 1,62 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 193,96 mln zł w I kw. 2018 r. wobec 163,16 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2018 roku przychody grupy kapitałowej TIM wyniosły 193 956 tys. zł i były o 18,9% wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Główna ich część została wypracowana przez TIM S.A. W ciągu trzech pierwszych miesięcy 2018 roku spółka uzyskała 175 462 tys. zł przychodów, czyli o 18,8% więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Przychody TIM S.A. ze sprzedaży w kanale e-commerce wyniosły 123 878 tys. zł, co stanowiło 70% przychodów spółki. Dynamiczny wzrost sprzedaży był efektem sprzyjającej sytuacji rynkowej oraz utrzymywania pozytywnych relacji z rosnącą liczbą klientów" – czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2018 r. wyniósł 2,26 mln zł wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej.

TIM jest największym dystrybutorem materiałów elektrotechnicznych w Polsce. Spółka powstała w 1987 r. we Wrocławiu, od 1998 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)