Akcjonariusze Kogeneracji zdecydują 21 VI o wypłacie 2,7 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 24.05.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Zespołu Elektrowni Wrocławskich Kogeneracja zdecydują o przeznaczeniu 40,23 mln zł zysku za 2017 rok na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 2,7 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 21 czerwca.
"Zwyczajne walne zgromadzenie Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. postanawia podzielić zysk netto za rok 2017 w kwocie 101 338 640,74 zł w następujący sposób:
- Dywidenda 40 230 000 (2,7 zł/ 1 akcję)
- Kapitał rezerwowy 61 108 640,74 zł" - czytamy w projektach uchwał.
Proponowany dzień prawa do dywidendy to 19 września 2018 r., a termin wypłaty dywidendy - 3 października 2018 r., podano także.
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. składa się z 3 zakładów produkcyjnych o łącznej mocy elektrycznej 365,7 MW i cieplnej 1 080,4 MW.
(ISBnews)