Dane z raportu Banku Światowego pokazują, że im bogatszy kraj tym większe są szanse na to, że słabo wyedukowane dzieci osób o niskich dochodach doświadczą społecznego awansu.

Raport pokazuje także, w których krajach dzieci są najczęściej lepiej wykształcone od rodziców. Dla osób urodzonych w latach 80. najlepiej w zakresie „równości szans” wypadają kraje takie jak Dania, Wielka Brytania i Japonia. Nie brakuje jednak wyjątków. Filipiny, które są krajem o niskim dochodzie, prezentują się bardzo dobrze w zakresie równości szans. Z kolei USA wręcz przeciwnie – znajdują się wśród takich krajów jak Chiny, Irak czy Nigeria.

Z raportu wynika, że to inwestycje w edukację są czynnikiem, które zwiększają szanse dzieci z biednych rodzin. Generalnie im wyższe PKB danego kraju, tym większe wydatki na edukację. Natomiast większość środków przeznaczonych na ten cel płynie do rodzin o niskich dochodach.

Bank Światowy podkreśla także, że kraje, w których bogaci i biedni żyją na tych samych obszarach i nie są „segregowani”, zapewniają większą równość szans, bowiem biedne dzieci korzystają z tych samych publicznych usług co bogate.

>>> Polecamy: Finlandia wcale nie należy do najszczęśliwszych krajów na świecie