Polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy za l. 2017-2020


Warszawa, 29.05.2018 (ISBnews) - Zawarta w zaktualizowanej strategii polityka dywidendowa Vigo System zakłada niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020, podała spółka.
"Ze względu na znaczące potrzeby inwestycyjne nowa polityka dywidendowa zakłada rekomendowanie przez zarząd walnemu zgromadzeniu spółki niewypłacanie dywidendy za rok obrotowy 2017 oraz lata 2018-2020" - czytamy w komunikacie.
W ocenie zarządu, powrót do polityki wypłaty dywidendy możliwy będzie po roku 2020, kiedy spółka zakłada uzyskanie efektów planowanych i realizowanych obecnie inwestycji.
"Ostateczna rekomendacja co do wypłaty dywidendy będzie zależała od wielu czynników dotyczących spółki oraz jej branży, w tym przede wszystkim perspektyw dalszej działalności spółki, wysokości zysków osiąganych w przyszłości, sytuacji finansowej spółki, oraz przy uwzględnianiu wszelkich ograniczeń w wypłacie dywidendy, poziomu wskaźników płynności, planów ekspansji oraz wymogów prawa w zakresie powyższych elementów. Wysokość dywidendy rekomendowana przez zarząd będzie uzależniona od potrzeb spółki w zakresie konieczności zatrzymania wypracowanych zysków w celu ich wykorzystania na działalność spółki oraz jej dalszy dynamiczny rozwój" - czytamy dalej.
Polityka dywidendowa ma podlegać okresowym przeglądom.
Zgodnie z nową polityką dywidendową, zarząd będzie rekomendował zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu niewypłacenie dywidendy za rok obrotowy 2017 i przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy, podano także.
Vigo System jest światowym liderem w produkcji niechłodzonych, fotonowych detektorów czerwieni. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r.
(ISBnews)