ZPC Otmuchów ustalił cenę emisyjną akcji serii E na 2 złWarszawa, 30.05.2018 (ISBnews) - Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów (ZPC Otmuchów) ustaliły cenę emisyjną w ofercie publicznej akcji serii E na 2 zł za akcję, podała spółka.

"Zarząd emitenta informuje, że zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym (str. 17), w dniu 30 maja 2018 r. zarząd spółki podjął uchwałę określającą cenę emisyjną akcji serii E na kwotę 2 zł za jedną akcję serii E" - czytamy w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła wczoraj prospekt emisyjny ZPC Otmuchów, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw do akcji serii E oraz praw poboru akcji serii E.

Spółka oferuje od 1 do 12 748 250 akcji serii E z prawem poboru dotychczasowych akcjonariuszy. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na budowę nowoczesnego zakładu produkującego słodycze oraz na wsparcie marketingowe działań związanych z realizacją strategii rozwoju grupy.

Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów są notowane na GPW od 2010 r.

(ISBnews)