"Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 15 czerwca 2018 roku o godz. 15.00" - czytamy w ogłoszeniu. 

Otwarcie zgłoszeń zaplanowano na 19 czerwca, a rozmowy kwalifikacyjne na 28 czerwca 2018 r. 

6 lutego br. rada nadzorcza Energi powierzyła pełnienie obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk po rezygnacji Daniela Obajtka. 

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.