Akcjonariusze Geotransu zdecydują 29 VI o niewypłacaniu dywidendyWarszawa, 01.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Geotransu zdecydują o przeznaczeniu zysku za 2017 r. w całości na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 czerwca.

"Zwyczajne walne zgromadzenie, uwzględniając sprawozdanie finansowe, postanawia zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 507 426,42 zł przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w projekcie uchwały.

W czerwcu ub.r. akcjonariusze Geotransu zdecydowali o przeznaczeniu 500 tys. zł z zysku netto za 2016 r. na dywidendę, co dało wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję.

W 2017 r. spółka miała 0,57 mln zł jednostkowego zysku netto w porównaniu z 2,41 mln zł zysku rok wcześniej.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)