ASM Group kupuje 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom


Warszawa, 04.06.2018 (ISBnews) - fentus 91.GmbH, spółka celowa ASM Group, zawarła umowę nabycia 91,6% udziałów niemieckiej spółki Vertikom, podano w komunikacie.
"Wartość przedsiębiorstwa została ustalona na kwotę 22 183 359 euro. Wartość została ustalona na podstawie przychodów Grupy Vertikom za rok 2017 przemnożonych przez średnią historyczną marżę EBITDA oraz ustalony mnożnik. Cena zakupu Inwestycji obejmuje: nabycie udziałów oraz spłatę pożyczek udzielonych przez dotychczasowych udziałowców Vertikom spółce Vertikom. Cena zakupu samych udziałów została skalkulowana jako wartość przedsiębiorstwa pomniejszona o wartość pożyczek udzielonych przez dotychczasowych udziałowców Vertikom spółce Vertikom w kwocie 20 692 036 euro oraz długu netto (net debt) na dzień 31 maja 2018 r., kapitału pracującego netto (net working capital) na dzień 31 maja 2018 r." - czytamy w komunikacie.
"Cena zakupu udziałów obejmuje również zapłatę na rzecz sprzedających dodatkowej kwoty w wysokości 1% od przychodów za rok 2018 pod warunkiem, że przychody te będą większe od przychodów za rok 2017. Cena zakupu obejmuje również wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek przez dotychczasowych udziałowców Vertikom spółce Vertikom, których wartość godziwa wynosi 20 692 036 euro" - czytamy dalej.
Umowa przewiduje wykup pozostałych udziałów, podano także.
"Umowa przewiduje datę zamknięcia na dzień 5 czerwca 2018 r. chyba, że strony postanowią inaczej. W dacie zamknięcia przewidziane są następujące czynności: zapłata ceny zakupu; zmiana członków rady nadzorczej Vertikom; Udzielenie niezbędnych pełnomocnictw kupującemu do wykonywania praw z nabytych udziałów; notarialne, związane i wymagane przepisami prawa m.in. zmiana umowy spółki Vertikom" – czytamy dalej.
ASM Group odnotowała prawie 50 mln zł przychodów netto w I kwartale 2018 r., co oznacza wzrost o 18,9% r/r. EBITDA w I kwartale tego roku wyniosła 2,88 mln zł, co oznacza wzrost o 14,2%. Zysk netto wyniósł w tym okresie 1,35 mln zł.
Największa dynamika została odnotowana w segmencie Outsourcingu Sił Sprzedaży. Przychody z tego tytułu w I kwartale 2018 r. wyniosły 8,11 mln zł (wzrost o ponad 37% r/r). Istotny wzrost został odnotowany również w dominującym segmencie grupy, czyli z tytułu Merchandisingu, który odpowiada za prawie 70% przychodów grupy. Wyniosły one 33,33 mln zł w I kwartale 2018 roku i wzrosły o ponad 24% r/r.
Grupa kapitałowa ASM Group S.A. jest spółką holdingową, w skład której wchodzą spółki specjalizujące się w świadczeniu kompleksowych usług wsparcia sprzedaży i outsourcingu. Grupa prowadzi działalności na terenie Polski oraz Włoch, obsługuje ponad 600 klientów oraz współpracuje z 15 000 promotorów, przedstawicieli, merchandiserów, konsultantów oraz hostess. ASM Group S.A. zadebiutowała na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie we wrześniu 2016 roku.
(ISBnews)