Akcjonariusze Artifex Mundi wyrazili zgodę na prywatną emisje akcji


Warszawa, 08.06.2018 (ISBnews) - Walne zgromadzenie Artifex Mundi przyjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji do1,397 mln akcji serii D, podała spółka. Akcje zostaną zaoferowane w drodze emisji prywatnej.
"Jako zarząd cieszymy się z jednogłośnej decyzji akcjonariuszy i wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału spółki. Mając na uwadze dynamiczny rozwój naszej firmy w trzech segmentach działalności: gier HOPA, gier Premium i gier free-to-playi związane z nim zapotrzebowanie na kapitał, dofinansowanie spółki w drodze emisji akcji pozwoli nam na pełniejsze wykorzystanie potencjału wzrostu naszej firmy, z korzyścią dla wszystkich akcjonariuszy" - powiedział prezes Tomasz Grudziński, cytowany w komunikacie.
Objęcie akcji, zgodnie z uchwałą, ma nastąpić nie później niż do końca października 2018 r.
"Na obecnym etapie trudno jest przesądzać o harmonogramie emisji akcji. Będziemy z uwagą śledzić sytuację na rynku, w tym również kurs akcji spółki, jednakże nie będzie on najistotniejszą determinantą ceny emisyjnej nowych akcji spółki. Aktualna kapitalizacja giełdowa spółki nie odpowiada - w ocenie zarządu - jej rzeczywistej wartości, tym bardziej uwzględniając dodatkowy potencjał wygenerowany z wykorzystaniem środków pozyskanych w drodze emisji" - powiedział Grudziński.
Grudziński, będący równocześnie założycielem i uczestnikiem "porozumienia akcjonariuszy" Artifex Mundi, skupiającego akcjonariuszy (w tym założycieli i członków zarządu Artifex Mundi) kontrolujących 31% głosów na walnym zgromadzeniu spółki, deklaruje w imieniu porozumienia zamiar udziału w emisji akcji.
"Jesteśmy przekonani o istotnym potencjale wzrostu Artifex Mundi i chcemy wesprzeć spółkę w jego generowaniu, biorąc udział w emisji" - dodał Grudziński.
Artifex Mundi jest wydawcą oraz producentem gier przygodowych. Zadebiutował na rynku głównym GPW w 2016 r.
(ISBnews)