Pytania o banki i produkcję broni

W serii pytań poselskich sprawy gospodarcze także będą dominowały. M.in. Stanisław Stec i Wojciech Olejniczak (Lewica) są zainteresowani uruchomieniem akcji kredytowej dla polskich przedsiębiorstw oraz poręczeń dla banków. Natomiast Marzena Wróbel, Maria Zuba, Antoni Błądek, Marek Suski i Waldemar Andzel z PiS chcą dowiedzieć się jaka była zasadność cięć w budżecie MON i MSWiA, które doprowadziły do ograniczenia zamówień w polskich zakładach zbrojeniowych. Efektem były zwolnienia pracowników, Na przykład w Fabryce Broni w Radomiu, Zakładach Metalowych "Mesko" w Skarżysku-Kamiennej oraz Hucie Stalowa Wola.

Pakiet antykryzysowy

Sejm zajmie się rządowym pakietem projektów ustaw związanych z przeciwdziałaniem kryzysowi. Chodzi m.in. o projekt zmian w ustawie o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz w ustawie o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa.

Ceny energii elektrycznej

Zaraz po pytaniach posłowie zajmą się ustalaniem przez Urząd Regulacji Energetyki cen energii dla odbiorców indywidualnych na 2009 r.

Gospodarka także podczas obrad sejmowych komisji 

Podczas wspólnego posiedzenia sejmowej komisji Infrastruktury i Gospodarki zostanie przedstawiona aktualna sytuacja w polskim przemyśle motoryzacyjnym.

Natomiast sejmowa Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa będzie rozmawiać o realizacja inwestycji z zakresu ochrony środowiska współfinansowanych z funduszy europejskich. Komisja zajmie się także gospodarką odpadami w Polsce a przede wszystkim niezbędnymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

Minimalne wynagrodzenie

Podczas obrad sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny odbędzie się pierwsze czytanie poselskich projektów ustaw o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Komercjalizacja Poczty Polskiej

Komisja Skarbu Państwa zajmie się realizacja ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" a także restrukturyzacja Banku Pocztowego SA w latach 2006-2008

U Palikota o sprzedaży alkoholu

Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji ma zaproponować nowe przepisy dotyczących obrotu napojami alkoholowymi - sprzedaż, zezwolenia, opłaty.