"Zarząd banku zamierza zaproponować walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy zatrzymanie całości zysku netto Banku za rok 2008" - głosi komunikat.

W ub. roku bank przeznaczył na dywidendę 161,3 mln zł, czyli 35% skonsolidowanego zysku netto za 2007 rok, co dało wypłatę w wysokości 0,19 zł na akcję. Na dywidendę przeznaczono wcześniej 48% zysku za 2006 rok oraz 85% zysku za 2005 rok.

Narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 413,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 461,60 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-IV kw. 2008 roku bank miał 496,93 mln zł zysku netto wobec 411,92 mln zł zysku rok wcześniej.