Akcjonariusze Biotonu zgodzili się na sprzedaż SciGen


Warszawa, 12.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Biotonu zdecydowali o sprzedaży wszystkich akcji SciGen, podała spółka.
"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Bioton zostało poinformowane przez zarząd spółki o zawarciu z Yifan International Pharmaceutical Co., Ltd. umowy, na mocy której spółka zobowiązała się do przeprowadzenia transakcji polegającej w szczególności na sprzedaży wszystkich akcji spółki w kapitale zakładowym spółki prawa Singapuru pod firmą SciGen Ltd. spłacie przez SciGen części zadłużenia wobec spółki w kwocie 29 900 000 USD poprzez przeniesienie na rzecz spółki praw do licencji wynikającej z umów zawartych przez SciGen z Ferring International Center S.A. oraz Bio-Technology General (Israel) Ltd., przeniesienia praw do szeregu znaków towarowych „SciLin" oraz wyrażenie przez SciGen zgody na rozwiązanie umów o udział zysku wypracowanego w związku ze sprzedażą w Wietnamie i Chinach oraz umorzeniu pozostałej do spłaty, po rozliczeniu dokonanym zgodnie z punktem, części zadłużenia SciGen wobec spółki z tytułu udzielonej przez spółkę pożyczki, na podstawie odrębnej umowy " - czytamy w komunikacie.
W połowie maja br. Bioton zawarł z Yifan International Pharmaceutical umowę dotyczącą sprzedaży wszystkich akcji w spółce zależnej SciGen Ltd. Cena za pakiet akcji w SciGen posiadanych przez Bioton wynosi 26,76 mln USD, dodano.
Spółka może dokonać transakcji z zachowaniem następujących warunków:
1) cena za jedną akcję SciGen wyniesie nie mniej niż USD 0,0507;
2) spółka sprzeda akcje w SciGen w ramach procedury wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji;
3) w ramach transakcji, spółka rozliczy część udzielonej SciGen pożyczki w kwocie 29 900 000 USD w zamian za prawa do obrotu produktami na bazie rekombinowanej insuliny ludzkiej na rynkach, podano także.
Bioton to polska spółka biotechnologiczna zajmująca się produkcją leków. Założona w 1989 roku, od sierpnia 2004 r. działa jako spółka akcyjna, od 16 marca 2005 r. notowana jest na warszawskiej giełdzie.
(ISBnews)