Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o 1,12 zł dywidendy na akcję


Warszawa, 13.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze i2 Development zdecydowali o przeznaczeniu 10,86 mln zł z zysku za 2017 r., wynoszącego 41,67 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,12 zł na akcję, podała spółka.
"Kwota 30 809 746,94 zł zostanie przekazana na kapitał zapasowy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanowiło ustalić dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017 (dzień dywidendy) na dzień 10 września 2018 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2018 roku" - czytamy także w komunikacie.
i2 Development odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 6,03 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 41,67 mln zł wobec 37 mln zł zysku rok wcześniej.
i2 Development jest jednym z wiodących deweloperów na rynku wrocławskim. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w maju 2016 r. W 2017 r. sprzedała 813 lokali.
(ISBnews)