Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Selena – zgodnie z rekomendacją zarządu Selena FM S.A. – zatwierdziło wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2017 w wysokości 0,30 zł na akcję, co daje łącznie ponad 6,85 mln zł. Dzień dywidendy ustalono na 2 lipca, natomiast dzień wypłaty dywidendy na 16 lipca 2018 roku.

W 2017 roku Grupa Selena osiągnęła najwyższe historycznie skonsolidowane przychody ze sprzedaży w wysokości 1,18 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 16% rok do roku. Zyk netto wyniósł 6,8 mln zł, natomiast EBIT 43,4 mln zł. W 2017 roku EBITDA wyniosła 69,2 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o niemal 17%. Wzrost sprzedaży został zrealizowany mimo trudnej sytuacji na rynku surowców, która dotknęła całą branżę chemii budowlanej.

„Grupa Selena zamknęła 2017 rok z dobrym wynikiem finansowym oraz strukturą bilansu, dającymi przestrzeń do dalszych planów rozwojowych. Dlatego kontynuując systematyczną wypłatę dywidendy, zarząd zarekomendował wypłatę ponad 6,85 mln zł Akcjonariuszom. Coroczna wypłata podziału zysków jest dodatkowym wskaźnikiem dobrej kondycji firmy, którą utrzymaliśmy mimo trudnej sytuacji na rynku surowców m.in. dzięki zwiększeniu udziału produktów wysokomarżowych w portfolio Seleny oraz projektom optymalizacyjnym w zakresie kosztów surowcowych. Działania te, wspierane kolejnymi inwestycjami w dziale R&D oraz wdrożeniami nowych produktów, wpływają na osiągane marże i przychody ze sprzedaży całej Grupy. Zgodnie z misją Seleny - „Razem budujemy sprawniej i lepiej”, dostarczamy naszym klientom najwyższej jakości rozwiązania, co przekłada się na bilans finansowy oraz budowaną wśród Akcjonariuszy wartość inwestycyjną” – mówi Marcin Macewicz, p.o. Prezesa Grupy Selena.