Liderzy lewicy z Europy Środkowo-Wschodniej spotkali się w weekend w Pradze na kongresie Czeskiej Partii Socjaldemokratycznej (CSSD). Partie te w Parlamencie Europejskim współpracują w ramach Partii Europejskich Socjalistów (PES).

Jak podkreślił w poniedziałkowej rozmowie z PAP Napieralski, w obliczu obecnego kryzysu gospodarczego lewica ma dużą rolę do odegrania. Według niego, rządząca w Czechach prawica, podobnie jak rząd PO-PSL w Polsce "przez wiele miesięcy twierdziła, że kryzysu nie ma". "Takie podejście do kryzysu nas razi. Lewica ma program, chce się nim podzielić; dla nas najważniejszy jest człowiek, obrona miejsc pracy" - przekonywał Napieralski.

Członkowie PES z Europy Środkowo-Wschodniej zwrócili uwagę, że "depresja gospodarcza i wzrost bezrobocia zagrażają milionom ludzi w Europie Środkowej; zagrożone są nie tylko miejsca pracy, ale też godne życie obywateli". "Mamy do czynienia z największą światową recesją od czasów II wojny światowej" - ocenili autorzy memorandum.

W ocenie przedstawicieli lewicy, "kryzys finansowy to wyraźny dowód, że prawicowe, konserwatywne i neoliberalne myślenie nie sprawdza się w praktyce". "Po wielu latach prześcigania się w cięciu podatków i zmniejszaniu przywilejów socjalnych, po latach dyskusji na temat możliwych skutków regulacji, rynki całego świata upadają. Światowy prywatny sektor finansowy, ten symbol prawicowej arogancji, błaga dziś o gigantyczną pomoc państwową" - napisano.

Socjaldemokraci z kolei - jak wskazano w dokumencie - w swoim programie "biorą odpowiedzialność za przyszłość obywateli", a ich "dzisiejsze przesłanie jest jasne: ci, którzy nie przyczynili się do kryzysu finansowego nie powinni ponosić jego konsekwencji". "Obecnie prawica podejmuje próby obarczenia konsekwencjami kryzysu przedstawicieli klasy średniej i osób, które sobie gorzej radzą. Chcą oni obniżać świadczenia dla bezrobotnych, chorych, niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, a także seniorów i dzieci" - podkreślają autorzy memorandum.

Tymczasem działania socjaldemokratów - jak wskazano w memorandum - "zmierzają do utrzymania miejsc pracy, przywrócenia wzrostu i ustabilizowania standardów socjalnych". Zdaniem autorów memorandum, aby wyjść z kryzysu "potrzebne są wspólne działania na poziomie europejskim i skoordynowane działania w Europie Środkowej", a "samodzielne próby radzenia sobie z kryzysem przyczynią się tylko do pomnożenia problemów".

Partie socjaldemokratyczne z Europy Środkowej-Wschodniej deklarują także gotowość do wsparcia programu walki z kryzysem, przedstawionego przez UE.

Autorzy memorandum zapowiedzieli, że w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego będą chcieli pokazać zalety modelu łączącego w sobie wyniki gospodarcze z odpowiedzialnością społeczną. Ten model - według nich - pozwoli wyjść z kryzysu.