Dokument ten opracował grupujący przedstawicieli 27 państw Komitet Europejskich Regulatorów Obrotu Papierami Wartościowymi (CESR). Według raportu, należy przeciwdziałać praktyce rejestrowania działających na rynku finansowym firm w krajach, które mniej rygorystycznie przestrzegają unijnych przepisów - co sprzyja nieuczciwej konkurencji.

"Na przykład we wszystkich państwach istnieją obecnie pełnomocnictwa do karania, ale różnice między nimi dają poważne podstawy do rozmyślań nad zintegrowanym rynkiem i uważamy to za istotną kwestię, w której rozwiązaniu ustalenia raportu powinny być pomocne" - powiedział Carlos Taveres, przewodniczący zespołu analitycznego CESR.

Maksymalne grzywny administracyjne za nadużycia w obrocie papierami wartościowymi sięgają od 12,5 tys. euro w Luksemburgu do 5 mln euro w Szwecji; zaś w Danii i Wielkiej Brytanii nie ma żadnych ograniczeń w tym względzie. Równie zróżnicowane są sankcje karne - od maksymalnie 4 miesięcy w Danii do 10 lat w Irlandii i Bułgarii.