W trakcie posiedzenia Narodowej Rady Rozwoju przedstawiono propozycję 15 pytań, które mogą się znaleźć w referendum. Wśród nich znalazły się pytania m.in. o: uchwalenie nowej konstytucji, obowiązek przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zatwierdzającego zmiany konstytucji, zagwarantowanie wprowadzenia nienaruszalności praw nabytych, takich jak 500 Plus, oraz zagwarantowanie członkostwa Polski w UE.

Prezydencki minister Paweł Mucha powiedział w czwartek PAP, że zanim prezydent Duda złoży w Senacie projekt postanowienia o zarządzeniu referendum wraz z ostateczną wersją pytań, na pewno spotka się w tej sprawie z marszałkiem Senatu Stanisławem Karczewskim.

"Nie mam umówionego terminu spotkania z panem prezydentem Andrzejem Dudą" - powiedział w piątek PAP Karczewski pytany o termin tego spotkania. "Obecnie faktycznie jestem zajęty, między innymi obowiązkami związanymi z prowadzeniem polityki związanej z działaniami dyplomacji parlamentarnej" - podkreślił marszałek.

Wyraził też "głębokie przekonanie", iż do tego spotkania niebawem dojdzie.

Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm, lub prezydent za zgodą Senatu.

Zgodnie z ustawą o referendum ogólnokrajowym, prezydent przekazuje Senatowi projekt postanowienia o zarządzeniu referendum, zawierający treść pytań lub wariantów rozwiązania w sprawie poddanej pod referendum, a także termin jego przeprowadzenia. Senat w terminie 14 dni od dnia przekazania projektu postanowienia podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie referendum.

Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.

>>> Czytaj też: PwC: Z powodu niedziel bez handlu sklepy będą renegocjować czynsze z centrami handlowymi