Akcjonariusze Wojasa zdecydowali o wypłacie 0,2 zł dywidendy na akcję za 2017 r.Warszawa, 18.06.2018 (ISBnews) - Akcjonariusze Wojasa podjęli uchwałę w sprawie przeznaczenia 2,53 mln zł na wypłatę dywidendy. Dywidenda wyniesie 0,2 zł na jedną akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Wojas SA za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, w której postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 2 535 331,6 zł. Wysokość dywidendy przypadającej na 1 akcję wynosi 0,2 zł" - czytamy w komunikacie.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 676 658 akcji.

Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy, przypada na 13 lipca 2018 r. Dzień wypłaty dywidendy ustalono na 31 lipca 2018 r., podano także.

Wojas to jeden z największych producentów obuwia w Polsce, notowany na warszawskiej giełdzie od 2008 r. W 2017 r. miał 237 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży.

(ISBnews)