"Należy podkreślić, że w grudniu 2008 roku nastąpił odpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w wysokości 125 mln EUR, skutkiem czego po dwunastu miesiącach 2008 r. ich wartość (11.150 mln EUR) okazała się o 33 proc., tj. o prawie 5,5 mld EUR niższa niż przed rokiem" - napisano w analizie.

Według szacunków Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ), wartość BIZ w 2008 roku powinna wynieść 12- 12,2 mld euro wobec 16,6 mld euro w 2007 r.

W opinii prezesa PAIiIZ Pawła Wojciechowskiego, napływ BIZ w 2009 roku może być bliższy 7 mld euro wobec szacowanych wcześnie 7-10 mld euro.