Skarbiec: Ewentualne przejęcie Trigon TFI niegotówkowe wz.z polityką dywidendową


Warszawa, 20.06.2018 (ISBnews) - Ewentualna transakcja przejęcia Trigon TFI przez Skarbiec Holding ma mieć charakter niegotówkowy ze względu na realizację przez Skarbiec swojej polityki dywidendowej, podała spółka.
"W spółce obowiązuje przyjęta 31 lipca 2017 roku polityka dywidendowa na lata 2017-2020, zakładająca wypłatę do 100% jednostkowego zysku Skarbiec Holding. To właśnie w celu jej realizacji rozważana transakcja ma mieć charakter niegotówkowy. Potencjał dywidendowy spółki na dzień 31 marca 2018 wynosi 29,1 mln zł. Decyzja o wypłacie dywidendy zapadnie na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, które odbędzie się po zakończeniu roku obrotowego oraz publikacji sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2017/2018" – czytamy w komunikacie.
Negocjacje z akcjonariuszami Trigon TFI, dotyczące m.in. ustalenia zobowiązań umownych do zamiany akcji, tak by spółka osiągnęła co najmniej 50% kapitału zakładowego Trigon TFI i została jego podmiotem dominującym, toczą się od kilku miesięcy i w dalszym ciągu są kontynuowane, zaznaczono w informacji.
"Jest to proces skomplikowany i wieloetapowy, w trakcie którego analizowane są wszelkie możliwe scenariusze, zarówno dotyczące schematu jak i skutków transakcji, a także związanych z nimi korzyści, jak i potencjalnych ryzyk dla spółki. Po zakończeniu ww. procesu, na podstawie wyników prowadzonych analiz zarząd podejmie uchwałę w zakresie rekomendacji realizacji ewentualnej transakcji lub odstąpienia od niej" – czytamy dalej.
Jak podkreślono, ewentualna transakcja wymagać będzie uzyskania szeregu zgód takich podmiotów, jak Komisja Nadzoru Finansowego czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także zgód korporacyjnych, m.in. rady nadzorczej Skarbiec Holding, której wszyscy członkowie maja status członków niezależnych, oraz walnego zgromadzenia akcjonariuszy, przy poparciu co najmniej 4/5 głosujących. W opinii zarządu gwarantuje to jej transparentność oraz odpowiednie zabezpieczenie interesów akcjonariuszy spółki i jej interesariuszy.
"Podstawowym celem ewentualnej transakcji jest realizacja strategii spółki w zakresie konsolidacji rynku i zwiększania aktywów pod zarządzaniem, co w skutkować ma wzrostem skali biznesu i wartości spółki" – stwierdzono także.
(ISBnews)