Amerykański bank centralny zmniejszył stopy procentowe do rekordowo niskiego poziomu i rozpoczął szereg programów mających sprawić, że na rynku pojawi się więcej kredytów dla konsumentów i biznesu.

"Ostatnie statystyki ekonomiczne są ponure i pokazują że wiele gospodarek, w tym nasza, popadło w recesję" - powiedział Bernanke.

Zapewnił, że Fed zrobił i nadal będzie robił wszystko, co możliwe w granicach jego kompetencji, by pomóc w jak najszybszym przywróceniu stabilności finansowej i dobrobytu gospodarczego.

W wyniku udzielania pożyczek i wykupywania długów bilans finansowy Fed wzrósł obecnie do 2 bilionów dolarów - z 900 miliardów we wrześniu ub. roku.

Według krytyków działania Fed wystawiają na ryzyko pieniądze podatników i zwiększają presję inflacyjną. Zachęcają też do podejmowania większego ryzyka przez firmy, które zakładają, że państwo im pomoże.

Bernanke oddala te zarzuty, mówiąc, że "ryzyko kredytowe wynikające z naszej nietradycyjnej polityki jest wyjątkowo niskie" i dodając, że kiedy gospodarka zostanie naprawiona programy Fed mogą szybko zostać zmienione, "by uniknąć przyszłej inflacji".