Wskaźnik Dobrobytu, odzwierciedlający ekonomiczne nastroje społeczeństwa, spadł w lutym tego roku po raz dziesiąty z rzędu. Był to największy jednorazowy spadek od początku lat 90-tych.

"Największy wpływ na pogorszenie ekonomicznej kondycji społeczeństwa w lutym miał spadek liczby miejsc pracy" - napisano w komunikacie.

Jak podaje BIEC, od września ubiegłego roku zatrudnienie w przedsiębiorstwach zmniejsza się.

"Nieco mniejszy wpływ na załamanie wskaźnika miała wysokość przeciętnego wynagrodzenia. Płace, choć nie wzrastają tak szybko jak w ubiegłym roku, to dzięki wolniejszemu wzrostowi cen ich siła nabywcza nie obniża się drastycznie" - podano w komunikacie.

W styczniu tego roku płace w przedsiębiorstwach w ujęciu realnym wzrosły o blisko 5 proc. w skali roku - podają analitycy BIEC. "Jest to o blisko połowę wolniej niż w szczytowym okresie ich wzrostu sprzed roku" - napisali.

Według szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia w styczniu wzrosła do 10,5 proc. z 9,5 proc. w grudniu ubiegłego roku.