W IV kwartale 2008 roku zanotowano spadek wartości udzielonych kredytów wobec wcześniejszych kwartałów 2008 roku.

ZBP poinformował, że średnia wartość udzielonego kredytu w 2008 roku wyniosła 199 tys. zł, o 11 proc. więcej niż przed rokiem.

Na koniec grudnia 2008 roku stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych dla klientów indywidualnych wyniósł ponad 192 mld zł, o 61 procent więcej niż w grudniu 2007 roku. Łączna liczba udzielonych kredytów w 2008 roku przekroczyła 286 tys.

Liczba kredytów obsługiwanych przez banki wyniosła na koniec grudnia 2008 roku ok. 1300 mln wobec 1135 mln w grudniu 2007 roku.