"Termin rozpoczęcia dostaw to 8 tygodni od daty zawarcia umowy, a termin zakończenia dostaw to 20 tygodni od daty zawarcia umowy" - czytamy w komunikacie.

Kopex podał, że w okresie ostatnich 12 miesięcy jednostki zależne podpisały umowy z tym kontrahentem i jego jednostkami zależnymi o łącznej wartości 231,624 mln zł.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 57,36 mln zł zysku wobec 492,44 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 1297,29 mln zł wobec 917,38 mln zł.