"Wzrost 2 proc. PKB w 2009 jest osiągalny" - powiedział w piątek na prezentacji raportu Thomas Laursen, menedżer BŚ na Polskę i kraje bałtyckie.

"Wśród nowych członków UE Polska jest w najlepszej kondycji fiskalnej i finansowej" - dodał.

"Polska jest dotknięta przez kryzys poprzez wpływ malejącego popytu zewnętrznego na polski eksport. Skutkiem jest spowolnienie aktywności gospodarczej i niższy napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ). W porównaniu z resztą regionu Polska wykazuje bardziej zrównoważony wzrost, również dzięki konsumpcji prywatnej, która jest czynnikiem ciągnącym wzrost gospodarczy" - powiedział przedstawiciel BŚ.

W raporcie odnotowany jest fakt, że ważnym czynnikiem antykryzysowym jest to, że rząd jest zdeterminowany, żeby utrzymać dyscyplinę budżetową.