"Istotny wpływ na wartość skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej miała sprzedaż detaliczna sklepów firmowych: 'gino rossi', 'simple', 'geox' oraz 'vanita'. Jej udział w skonsolidowanej sprzedaży ogółem w styczniu 2009r. wyniósł 81,6%. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, sprzedaż detaliczna w Grupie Kapitałowej wzrosła o 10,0%" - głosi komunikat.

Sprzedaż detaliczna sklepów własnych: "gino rossi","geox", "vanita" wyniosła 7,8 mln zł (odnotowano 6,7% wzrostu r/r), natomiast sklepów własnych z marką "simple" w wysokości 2,9 mln zł (wzrost o 20,0% r/r).

Skonsolidowane przychody Gino Rossi wyniosły w okresie styczeń-grudzień 2008 r. 192,9 mln zł, co oznacza wzrost o 10,7% r/r.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa miała 4,20 mln zł zysku wobec 4,56 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 146,27 mln zł wobec 128,62 mln zł.