Resort podał, że do 24 czerwca 2018 r. podpisano z beneficjentami 36.153 umów o dofinansowanie projektów na kwotę dofinansowania w części UE 192,5 mld zł. Do 10 czerwca 2018 r. kwota ta wyniosła 189,3 mld zł.

Z informacji MIiR wynika, że do 24 czerwca 2018 r. złożono 86.455 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 525,2 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 321,4 mld zł. (PAP Biznes)