Silvair 

Cena maksymalna w ofercie publicznej akcji Silvair, Inc. została ustalona na 25 zł za walor, podała spółka. W ramach oferty spółka planuje wyemitować do 2,4 mln akcji. "Ustaliliśmy cenę maksymalną, po której zapisy składać będą inwestorzy indywidualni, na poziomie 25 zł. Ostateczna cena akcji w ofercie zostanie ustalona 10 lipca, po zakończeniu book-buildingu wśród inwestorów instytucjonalnych" – powiedział współzałożyciel i dyrektor finansowy (CFO) Silvair Adam Gembala, cytowany w komunikacie.

Vigo System

Akcjonariusze Vigo System zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2017 r., wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. Zysk w wysokości 9 542 496,05 zł został w całości przeznaczony na kapitał zapasowy, podano w uchwale. Vigo System podał w maju br., że zaktualizował strategię i politykę dywidendową, która zakłada obecnie niewypłacanie dywidendy z zysku za lata 2017-2020. 

InventionMed

InventionMed zawarł umowę o zachowaniu poufności (NDA) z Hong Kong Kam Fung Group Company Ltd z siedzibą w Hongkongu - funduszem specjalizującym się w finansowaniu podmiotów z różnych branży, w tym nieruchomości, nowe technologie, turystyka czy inwestycje finansowe, podała spółka. "Emitent uznał niniejszą umowę za istotną ze względu na fakt, że podejmowane działania mogą mieć znaczący wpływ na dalszy rozwój emitenta. Potencjalna inwestycja w emitenta może przekraczać kwotę kilkudziesięciu milionów dolarów. W ramach ewentualnej współpracy strony mogą nie tylko rozwinąć i dopracować projekt TutorDerm, a również rozwinąć tzw. 'wirtualny szpital', w którym będzie możliwość stworzenia zaawansowanych symulatorów medycznych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości nie tylko w dziedzinie dermatologii, ale również innych dziedzin medycyny, co znacząco przełożyłoby się zarówno na rozwój emitenta jak i osiągane przez niego wyniki finansowe" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

PGNiG

PGNiG podpisało porozumienia z firmami Venture Global LNG i Port Arthur LNG, spółką zależną Sempra LNG & Midstream, ws. podstawowych warunków umowy długoterminowej na dostawy gazu skroplonego z USA. >>>>  

Medicalgorithmics

Zwyczajne walne zgromadzenie Medicalgorithmics podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w 2017 roku z zysku netto osiągniętego w latach poprzednich i stanowiącego część kapitału zapasowego, podała spółka. Zgodnie z powyższą uchwałą na wypłatę dywidendy została przeznaczona kwota 5 121 266,92 zł, tj. 1,42 zł na jedną akcję. >>>>  

Biomed - Lublin

Akcjonariusze Biomed - Lublin zdecydowali o przeznaczeniu zysku netto za 2017 r., w wysokości 588 tys. zł, a pokrycie strat z lat ubiegłych, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Ferrum

Ferrum uruchomiło unikatową w tej części Europy linię do produkcji rur spiralnie spawanych, której potencjał techniczny oraz możliwości produkcyjne pozwalają na realizowanie dostaw na rynek krajowy, a także do krajów UE oraz na rynki międzynarodowe, podała spółka. Inwestycja była możliwa dzięki zaangażowaniu kapitałowemu oraz wsparciu Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR), który w maju 2017 r. poprzez swój fundusz kupił nową linię oraz ustalił sposób jej wykorzystania oraz przejęcia przez Ferrum. Ponadto Ferrum otrzymało w ramach pożyczki ok 100 mln zł, które zostało przeznaczone na kapitał obrotowy. >>>> 

T-Bull

Oferta publiczna do 100 tys. akcji nowej emisji serii F spółki T-Bull rozpoczyna się dziś od przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka opublikowała też aneks do prospektu, w którym ustaliła cenę maksymalną nowych akcji na 60 zł za sztukę. >>>>  

Bank Pekao

Bank Pekao wzbogaca ofertę dla obywateli Ukrainy pracujących lub studiujących w Polsce celem umocnienia swojej pozycji rynkowej w obsłudze obcokrajowców i chce do końca tego roku otworzyć co najmniej kilkadziesiąt tysięcy nowych rachunków Ukraińców, poinformował wiceprezes odpowiadający za bankowość detaliczną Marek Tomczuk. Od początku lipca bank wprowadza m.in. darmowe przelewy na Ukrainę oraz bankowość mobilną PeoPay po ukraińsku. >>>> 

Bank Pekao zmienia ofertę dla zamożnych klientów i oczekuje, że w perspektywie 2020 roku zwiększy swój udział rynkowy w tym segmencie do 11-12% wobec 9% obecnie, poinformował wiceprezes Marek Tomczuk. >>>> 

PGE

Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zarządzili przerwę w obradach zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki do 19 lipca 2018 r., podała spółka. Przerwę zarządzono przed podjęciem decyzji o podziale zysku. >>>> 

ML System

ML System zadebiutuje na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w czwartek, 28 czerwca, podała spółka. >>>> 

CEZ 

Akcjonariusze CEZ zdecydowali o przeznaczeniu 17,75 mld CZK z zysku netto za 2017 r. i zysków zatrzymanych na dywidendę, tj. o wypłacie 33 CZK na akcję, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Vabun

Vabun zadebiutuje na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w czwartek, 28 czerwca, podała Giełda. >>>> 

GPW

Giełda Papierów Wartościowych (GPW) zakłada utworzenie spółki GPW Ventures, która zainwestuje w fundusze venture capital (VC) jako inwestor pasywny, wynika z prezentacji GPW 2022. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada utworzenie elektronicznej platformy do handlu odpadami i produktami ich przetworzenia, wynika z prezentacji GPW 2022. >>>>    

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) zakłada, że nowe inicjatywy strategiczne przyniosą ponad 30% przychodów grupy w 2022 roku, poinformował prezes Marek Dietl >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpoczyna konkurencję z 24 najbardziej rozwiniętymi krajami świata, po tym jak FTSE Russell przekwalifikowała Polskę z rynków rozwijających się do rozwiniętych, zapowiedział prezes Marek Dietl. W tym celu giełda przedstawiła 14 inicjatyw strategicznych, które mają wesprzeć GPW w umacnianiu pozycji międzynarodowej. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje kontrakty terminowe na indeksy sektorowe - banki, paliwa/energię i spółki technologiczne, poinformował wiceprezes Jacek Fotek. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje stworzenie rynku Private Market opartego o Blockchain, poinformował Michał Piątek z GPW. >>>> 

Platforma Handlu Odpadami i Surowcami Wtórnymi, której uruchomienie planuje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) ma zostać uruchomiona "lada moment", poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska. >>>> 

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) celuje w podwojenie liczby debiutów na rynku głównym i NewConnect do 2020 r. w porównaniu do średniej z ostatnich lat, poinformował wiceprezes GPW Jacek Fotek. >>>> 

JSW

Jastrzębska Spółka Węglowa zamierza sięgać po nowoczesne technologie związane z produktami węglopochodnymi, aby działając prośrodowiskowo, tworzyć bufor dla okresowych wahań cen węgla koksującego – powiedział PAP prezes JSW Daniel Ozon. >>>> 

Comarch 

Akcjonariusze Comarchu zdecydowali o przeznaczeniu 12,2 mln zł z zysku za 2017 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,5 zł za akcję, podała spółka. >>>> 

Unibep

Unibep podpisał umowę na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Narodowych Sił Zbrojnych z Al. Jana Pawła II w Białymstoku, podała spółka. Zamawiającym jest miasto Białystok, a wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi łącznie ok. 42,6 mln zł netto. >>>>   

Excellence

Excellence myśli o przejściu na rynek główny GPW z NewConnect z emisją akcji, poinformowali członkowie zarządu. Według nich, mogłoby się to stać w przyszłym roku. >>>> 

PKN Orlen

PKN Orlen przydzielił 2 mln obligacji detalicznych serii E 1230 inwestorom. Papiery te były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej od 100 do 100,06 zł w zależności od dnia złożenia zapisu. Spółka dokonała redukcji zapisów – podał płocki koncern. >>>>   

Tauron Polska Energia  

Tauron Wydobycie - podmiot zależny Taurona Polskiej Energii - złożył wniosek do Urzędu Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie przejęcia kontroli nad spółką Katowicki Węgiel, podał Urząd. >>>> 

LC Corp

Akcjonariusze LC Corp zdecydowali o przeznaczeniu 107,4 mln zł na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,24 zł na akcję, wynika z treści podjętych uchwał. >>>> 

Vindexus

Giełda Praw Majątkowych Vindexus oczekuje, że w kolejnych miesiącach wolumen spłat z portfeli wierzytelności będzie rósł o kilka - kilkanaście procent kwartalnie. Spółka zakłada, że nominalna wartość portfeli wierzytelności oraz środki na ich zakup w tym roku nie będą niższe niż w 2017 r., pomimo słabszego początku roku, poinformowali przedstawiciele spółki. >>>> 

Elektrotim 

Akcjonariusze Elektrotimu zdecydowali o przeznaczeniu zysku za 2017 r. na zwiększenie kapitału rezerwowego, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Protektor

Rada nadzorcza spółki Protektor zatwierdziła strategię rozwoju spółki na lata 2018-2023, która zakłada m.in. do 2023 roku podwojenie skonsolidowanych przychodów do kwoty 251 mln zł, prawie sześciokrotny wzrost EBITDA do 58,4 mln zł w porównaniu z 2017 r., podała spółka. Protektor planuje podtrzymać politykę dywidendową na poziomie 50 - 100% wartości zysku netto. >>>> 

PKO BP 

PKO Bank Polski zamierza złożyć wniosek o wydanie decyzji zobowiązującej w postępowaniu przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów i utworzył rezerwy wysokości 63 mln zł, które obciążą wyniki banku w II kwartale br., podał PKO BP. >>>>