"W myśl powyższej umowy, Komputronik SA udziela Karen SA prawo do używania marki, znaku towarowego i know-how sieci Komputronik w obszarze sprzedaży detalicznej. Umowa została podpisana na czas nieokreślony" - głosi komunikat.

Spółki tłumaczą, że celem umowy jest zwiększenie obrotów handlowych Karen dzięki wykorzystaniu większej rozpoznawalności marki Komputronik. "Z badań ilościowych wynika, że rozpoznawalność marki Komputronik w jej grupie docelowej sięga 60 proc., zaś dobrą znajomość tej marki deklaruje nieco ponad połowa potencjalnych klientów. W przypadku Karen rezultaty te wynoszą odpowiednio, 21 proc. oraz 15 proc." - podano w komunikacie.

Według raportu za III kw. ub.r., grupa Komputronika kontroluje 57,3 proc. kapitału również notowanej na GPW spółki Karen.

Narastająco w I-III kw. 2008 roku grupa Komputronika miała 1,53 mln zł zysku netto wobec 2,44 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 477,24 mln zł wobec 314,50 mln zł.

Karen miała w tym czasie 1,18 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,02 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 69,84 mln zł wobec 94,72 mln zł.