Energa odwróci odpisy z szacowanym wpływem na wynik netto 94,5 mln złWarszawa, 02.07.2018 (ISBnews) - Grupa Energa odwróci odpisy z tytułu utraty wartości niektórych aktywów na łączną kwotę 116,6 mln zł, podała spółka. Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto grupy za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł.

"W związku z wystąpieniem zmian w otoczeniu legislacyjnym, tj. podpisaniem przez prezydenta RP […] o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, zostały zidentyfikowane przesłanki, które mogą skutkować odwróceniem odpisów z tytułu utraty wartości niektórych aktywów Grupy Energa" - czytamy w komunikacie.

W wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości w I półroczu 2018 roku stwierdzono wzrost wartości odzyskiwalnej farm wiatrowych. W dniu 2 lipca 2018 roku podjęta została decyzja o odwróceniu odpisów aktualizujących wartość farm wiatrowych w Linii Biznesowej Wytwarzania na łączną kwotę 116,6 mln zł, podano także.

"Szacowany wpływ odwrócenia ww. odpisów na skonsolidowany wynik netto Grupy ENERGA za 2018 rok wynosi 94,5 mln zł. Powyższa operacja ma charakter niegotówkowy. Wpłynie ona pozytywnie na wynik operacyjny Grupy Energa pozostając bez wpływu na wynik EBITDA" - czytamy dalej.

Po uwzględnieniu odwrócenia odpisów, wartość księgowa farm wiatrowych w skonsolidowanym bilansie Grupy Energa wynosi 664,36 mln zł, dodano w informacji.

"Prezentowane pozycje mają charakter szacunkowy, będą podlegały badaniu przez audytora i mogą ulec zmianie po dokonaniu przez niego weryfikacji testów i wydaniu opinii. Ostateczny wynik testów i wielkość odwrócenia odpisów zostaną przedstawione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Energa za I półrocze 2018 roku" - zaznaczono również.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

(ISBnews)