Plan pobudzenia gospodarki zakłada m.in. zwiększenie finansowania przedsiębiorczości, poprawę efektywności energetycznej budynków, wspieranie eksportu i inwestycji, a także zwiększenie skuteczności wykorzystania pomocy unijnej.

W ramach złagodzenia skutków kryzysu od stycznia na Litwie zostały zwiększone podatki, ograniczono wydatki na zarządzanie państwem, m.in. wynagrodzenia posłów i ministrów zmniejszono o 15 proc.

Obecnie w przygotowaniu jest kolejny plan zmniejszenia wydatków instytucji państwowych o 10 proc.

Ministerstwo finansów prognozuje, że powzięte działania pozwolą na utrzymanie deficytu budżetowego w granicach planowanych 3 proc.