W hiszpańskiej stolicy odbywa się konferencja poświęcona 10. rocznicy wejścia Hiszpanii do strefy gospodarczej i walutowej Unii Europejskiej (euro).

"Kryzys powinien zostać wykorzystany, żeby podjąć niezbędne reformy strukturalne" - powiedział Ordoniez, który jest również członkiem Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (ECB).

Zwrócił się do krajów mniej dynamicznych o "więcej prywatyzacji, o większą konkurencyjność i większy udział sektora prywatnego w gospodarce" oraz do gospodarek bardziej dynamicznych o "reformę rynku pracy, promocję rynku nieruchomości".

Ordoniez zastrzegł, że to "rządy i parlamenty państw członkowskich muszą podjąć reformy strukturalne".

Obecny na tej samej konferencji unijny komisarz ds. gospodarczych i walutowych Joaquin Almunia zauważył, że z powodu kryzysu gospodarczego na świecie wzrasta zainteresowanie strefą euro w krajach, w których jeszcze nie ma europejskiej waluty.

Zastrzegł, że "prawdopodobieństwo wyjścia jakiegoś kraju ze strefy euro jest równe zeru".

Obecnie 16 z 27 krajów UE jest członkami strefy euro.