Inwestorzy zagraniczni zwiększyli swoje zaangażowanie w obligacje, a wartość inwestycji wyniosła 58.066,34 mln zł wobec 55.255,14 mln zł w grudniu.

Inwestorzy zagraniczni zmniejszyli zaangażowanie w bony do 564,34 mln zł wobec 619,85 mln zł w grudniu.