Biuro prasowe NBP przypomniało, że podczas spotkania przedstawicieli sektora bankowego z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, a także w trakcie tzw. szczytu społecznego, Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek zapowiedział rozszerzenie dotychczasowych oraz wdrożenie nowych instrumentów mających na celu zwiększenie płynności sektora bankowego i pobudzających aktywność banków.

Przedstawione na spotkaniu przez szefa polskiego banku centralnego propozycje spotkały się z aprobatą obecnych na spotkaniu przedstawicieli banków komercyjnych.
Wprowadzony przez NBP w październiku ubiegłego roku plan poprawy płynności sektora bankowego przyniósł oczekiwane efekty. Średni stan zadłużenia banków z tytułu operacji objętych Pakietem zaufania wynosi obecnie: dla operacji repo 12,2 mld złotych a dla transakcji swapów walutowych 2,3 mld złotych. Ponadto NBP zasilił system bankowy kwotą ponad 8 mld złotych poprzez wcześniejszy wykup obligacji.

NBP uważa, że instytucje odpowiedzialne za system finansowy powinny nadal współdziałać i lekko krytykuje rząd. Polski bank centralny zachęca do podjęcia działań wynikających z zapowiedzianego przez rząd Planu stabilności i rozwoju, "którego zapisy mają – jak dotychczas - charakter bardzo ogólny i w wielu przypadkach nie są znane jeszcze konkretne rozwiązania" - napisano w komunikacie.