Warszawa, 24.07.2018 (ISBnews) - Energa Elektrownie Ostrołęka – spółka zależna Energi – podpisała z konsorcjum Rafako i Energi Serwis umowę na realizację projektu budowy drugiej Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS II) wartą 199,25 mln zł netto, podała spółka.
Oczyszczaniem spalin dla pełnej mocy będą objęte wszystkie trzy bloki energetyczne, podano w komunikacie.
Wartość umowy z generalnym wykonawcą inwestycji wynosi 199 250 000 zł netto. Model finansowania inwestycji przewiduje wykorzystanie pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu "E-KUMULATOR – Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu".
"Dzisiejsze wydarzenie ma bardzo ważne znaczenie dla Grupy Energa, to gwarancja wzmocnienia naszej pozycji na krajowym rynku wytwórczym. Dzięki budowie drugiej instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Ostrołęka, dostosujemy bloki energetyczne do wymogów środowiskowych. Tego typu inwestycje zapewnią zwiększenie efektywności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej. To istotne, bo zwiększanie efektywności produkcji energii przy jednoczesnej dbałości o środowisko jest dla nas priorytetem, czego właśnie dowodem jest realizowany projekt IOS II" – powiedział prezes Energi Arkadiusz Siwko, cytowany w komunikacie.
Realizacja inwestycji jest planowana w formule "pod klucz", na podstawie wykonanego projektu budowlanego i uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę. Zakłada się wykorzystanie w maksymalnym możliwym stopniu istniejącej infrastruktury, która technologicznie będzie tworzyć zespół układów wspólnych dla obydwu instalacji.
"Podpisaliśmy umowę z wykonawcą i chcemy, aby ruszyły prace wykonawcze instalacji. Budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) wykonanej w technologii kompatybilnej z IOS I umożliwi współpracę z wszystkimi blokami elektrowni, gdyż będzie powiązana z istniejącym układem elektrycznym oraz systemem sterowania blokami. Pozwoli to odsiarczać cały strumień spalin powstających we wszystkich zainstalowanych kotłach, w zgodzie z normami z Konkluzji BAT. Liczymy, że wszelkie prace zostaną wykonane z najwyższą starannością, precyzją, a zbudowana instalacja IOS II umożliwi spełnienie wymogów środowiskowych i zapewni możliwość pracy wszystkich 3 bloków do 2035 roku. Zrealizowana instalacja IOS II umożliwi również udział w rynku mocy wszystkich 3 bloków" – skomentował Jerzy Grec, prezes Energa Elektrownie Ostrołęka.
Obecnie w Elektrowni Ostrołęka B eksploatowana jest jedna instalacja odsiarczania spalin (IOS) pracująca w technologii mokrej wapienno-gipsowej. Została zbudowana w 2007 r., obsługuje trzy bloki elektrowni o łącznej mocy 681 MWe.
Obecnie elektrownia korzysta z derogacji (okresu dostosowawczego) do Dyrektywy IED w ramach Przejściowego Planu Krajowego (PPK) obowiązującego do dnia 30.06.2020 r. Nowa inwestycja ma na celu dostosowanie warunków eksploatacji elektrowni do wymogów ekologicznych. Zgodnie z założeniami projektu gwarantowana ilość dwutlenku siarki na wylocie z IOS II ma być znacząco zredukowana - do maksymalnie 70 mg/Nm3.
"Budowa drugiej instalacji odsiarczania spalin (IOS II) z kotłów OP-650k bloków nr 1, 2 i 3 Elektrowni Ostrołęka B pozwoli m.in. na:
- pełne dostosowanie układu technologicznego Elektrowni Ostrołęka B do wymagań wynikających z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji przemysłowych oraz Konkluzji BAT,
- prowadzenie rentownej działalności gospodarczej przez Energa Elektrownie Ostrołęka S.A. i uzyskiwanie przychodów z trzech bloków,
- dalszą eksploatację wszystkich bloków energetycznych Elektrowni Ostrołęka B z pełną wydajnością" – podsumowano.
Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie ddzi ostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.
(ISBnews)